Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa 2022 pt. "Dokąd Zmierza Świat?"

Data: 9 czerwca 2022
Godzina: 9:00 UTC
Miejsce: online, Sopot, Polska

9 czerwca 2022 zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. "Dokąd Zmierza Świat?", w kontekście oceanicznym i zmiany klimatu.

Jesteśmy otwarci na propozycje uczestniczek i uczestników i dowolne formy prezentacji: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, film, makiety itp..
Projekty uczestniczek i uczestników, będą dostępne na platformie Padlet i zostaną ocenione przez Komitet Naukowy.

Dodatkowo, chętni uczestnicy i uczestniczki będą mogli zaprezentować swój projekt w formie 3 minutowego wystąpienia ustnego. Te mini wykłady uczestniczek i uczestników poprzedzone zostaną wystąpieniem zaproszonego gościa, cenionego naukowca. Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami. 

 

Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd Zmierza Świat” przewidujemy nagrody. 

 

 Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące: 

  • Nowatorskie ujęcie tematu 
  • Zawartość merytoryczna 
  • Forma prezentacji
  • Prezentacja tematu i umiejętność przekazu swoich tez


AGENDA (już wkrótce!)

Agenda Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej 2022 pt. „Dokąd Zmierza Świat?”.

Prosimy o czujność i pobranie najnowszych wersji przed konferencją, plan może nieznacznie ulec zmianie!

 

LINKI

Poniżej znajdziecie linki by dołączyć do Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej 2022 pt. „Dokąd Zmierza Świat?” (link wkrótce):

 

SESJE     passcode: km2022

POSTERY

Padlet będzie dostępny 7 czerwca najpóźniej, gdzie można dodawać komentarze i przejrzeć wszystkie prace przed konferencją.
 

 

REGULAMIN UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MŁODZIEŻOWEJ PT. „DOKĄD ZMIERZA ŚWIAT” 2022

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1.        Głównym Organizatorem Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” 2021 jest Sopockie Towarzystwo Naukowe przy współpracy z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Today We Have, MSC, Akwarium Gdyńskim MIR-PIB.

1.2.        Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa pt. „Dokąd zmierza świat” 2022 odbędzie się 9 czerwca w formie online.

1.3.        Konferencja przeznaczona jest dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i licealnych, którzy zainteresowani są tematyką morską, z chęcią zaprezentują swoje projekty, akcje, w kontekście oceanicznym i zmiany klimatu, które zorganizowali w swoim środowisku lokalnym (szkoła, osiedle, miasto itd.).

1.4.        Dla autorów/autorek najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” 2022 przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

1.5.        Jedna zgłoszona grupa może liczyć do 6 uczestników z wyjątkiem klas 1-3, gdzie projekt może przygotować cała klasa. Grupy wiekowe: 7-9, 10-12; 13-15; 16-18. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany grup wiekowych w zależności od ilości zgłoszeń w poszczególnych grupach wiekowych.

1.6.   Ważne daty:

Przesłanie zgłoszenia do: 12 maja 2022 20 maja 2022
Informacja o przyjęciu: 17 maja 2022 23 maja 2022
Konferencja:    

9 czerwca 2022

1.7.        Regulamin Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” 2022 stanowi podstawę i określa prawa i obowiązki jego uczestniczek/uczestników.

 

II.   CEL KONFERENCJI 

2.1. Naszym celem jest budowa świadomości ekologicznej i postaw społecznych mających na uwadze realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

2.2. Promujemy pracę zespołową oraz naukę przez zabawę.

 

III. ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

3.1. Prosimy o zapisy przez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie: https://km2022pl.konfeo.com/pl/groups 12 maja 2022 roku.

3.2. Przesłane pliki nie mogą przekroczyć 250 MB. Link do pobrania pliku graficznego może być przesłany także przez Wetransfer (https://wetransfer.com/) lub z innego programu na adres: worldcafesopot@gmail.com

3.3. Można przesłać 1 film do 3 minut, 1 prezentację do 10 slajdów wraz z opisem w języku angielskim (max 1 strona A4, Times 11, ok 2000 znaków).

3.4. W przesłanym filmie muszą być umieszczone napisy w języku angielskim.

3.5. Podczas konferencji zakwalifikowane grupy będą miały możliwość przedstawienia swojego projektu w języku angielskim (3 minuty+2minuty  na pytania)

3.6. Wszystkie informacje dotyczące Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” 2022 znajdują się na stronie:

https://www.oceanofchanges.com/odn/km2022

IV.UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

4.1. Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” 2022 jest nieodpłatne i dobrowolne.

4.2. Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt.” Dokąd zmierza świat” 2022 oznacza akceptację przez uczestniczki/uczestników postanowień Regulaminu.

4.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, wykorzystania wizerunku uczestniczek/uczestników (zdjęć i nagrań filmowych) w celach informacyjnych, promocyjnych i naukowych związanych z Międzynarodową Konferencją Młodzieżową pt. „Dokąd zmierza świat” 2022.

4.4. Uczestniczki/uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” 2021 wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości Organizatora oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

4.5. Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” 2022 jest równoznaczne ze zgodą na publikację materiałów pokonferencyjnych, tj. zdjęć, nagrań video z konferencji wraz z wizerunkiem uczestniczki/uczestnika na stronach www organizatorów, a także portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube organizatorów Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” 2022.

4.6. Uczestniczki/uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” 2022 wyrażają zgodę na przetwarzanie oraz upublicznianie przesłanych materiałów w celach związanych z konferencją i w celach naukowych i promocyjnych po konferencji. Wyrażają również zgodę na nieodpłatne przekazanie praw autorskich do przesłanych materiałów, na rzecz organizatorów Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowe pt. Dokąd zmierza świat” 2022.

4.7. Nauczycielka/nauczyciel zobowiązana/y jest w przypadku osób nieletnich od opiekunów prawnych do zebrania zgód na publikację wizerunku, na przetwarzanie oraz upublicznianie przesłanych materiałów w celach związanych z konferencją, w celach naukowych i promocyjnych po konferencji, na nieodpłatne przekazanie praw autorskich do przesłanych materiałów, na rzecz organizatorów Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. Dokąd zmierza świat” 2022.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za łącze internetowe uczestników/uczestniczek Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” 2022.

5.2. Każda/y uczestniczka/uczestnik Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” 2022 zobowiązana/y jest zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. Zobowiązana/y jest również do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt.
„Dokąd zmierza świat” 2022 oraz odnoszenia się w sposób kulturalny do wszystkich uczestników i organizatorów konferencji.

5.3. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych podczas Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” 2022 należy niezwłocznie poinformować organizatorów (worldcafesopot@gmail.com).

5.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Rejestracja

https://km2022pl.konfeo.com

 

Komitet Naukowy:


Aleksandra Botur,
WWF
Katarzyna Frankowiak, MSC
Olek Jasiak, Centrum Nauki Kopernik
Tomasz Kijewski, IOPAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Aleksandra Koroza, IOPAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Monika Wiśniewska, Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

Komitet Organizacyjny:

Tomasz Kijewski, IOPAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Aleksandra Koroza, IOPAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo NaukoweRegulamin

Pobierz regulamin Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa 2022 pt. "Dokąd Zmierza Świat?"

 

Aktualne informacje dostępne są również na stronach:

https://www.oceanofchanges.com//odn/km2022

https://www.stn.edu.pl/km2022

https://www.todaywehave.com/Miedzynarodowa_Konferencja_Mlodziezowa_2022.html


A także na Facebooku: https://www.facebook.com/events/670046044261960 

Link do poprzedniej Konferencji: http://old.iopan.pl/odn2021/km/index.html 

Współpraca